RODO 2020 Dopuszczalność przetwarzania danych


RODO 2020 Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w obszarze stosowanych środków dozoru pracownika w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury na rzecz zaawansowanych. Od przeszło roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy oraz przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości wiążących artykułów innymi słowy w oddali idącej ich nadinterpretacji. Postanowiliśmy rozpatrzyć najważniejsze z nich, pogrupować w logiczną całość i sporządzić szkolenie. W trakcie artykułu o RODO zostaną przedstawione szczególnie wszechobecne zgody, nadużywanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, powierzenie z błędami, szaleństwo klauzul informacyjnych, realizacja upełnomocnień osób, których dane dotyczą, obszar danych o pracowniku i kandydacie do pracy również zgoda pracownicza, monitoring pracowniczy, problematyczne zgłaszanie naruszeń i informowanie o naruszeniach osób, jakich dane dotyczą. Celem artykułu o RODO jest przedstawienie praktycznych porad i wskazówek jak zracjonalizować ochronę danych osobowych w dziale kadr, w ten sposób by nie uchybić wymaganiom prawnym z jednej strony, przecież też nie kreować nadmiaru dokumentów i procedur utrudniających normalne funkcjonowanie organizacji. Zobacz Pojęcie i zakres danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Dane zwykłe osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych osobowych. Jak rozumieć niezbędność przetwarzania danych do realizacji stosunku pracy. Przetwarzanie danych dotyczących karalności i przeszłości kryminalnej. Dopuszczalność stosowania testów psychologicznych, metod background screening. Dane personalne członków rodziny i osób bliskich pracownika. Dane sensytywne osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników. Przesłanki przetwarzania danych sensytywnych. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących zdrowia danych o nałogach danych biometrycznych. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w zakresie stosowanych środków dozoru pracownika . Monitoring wizyjny aktywność w sieci ogląd informatyczny GPS RFID. Kontrola pracownika przy wykorzystaniu biometrii linie papilarne geometria twarzy tęczówka oka. Kontrola stanu psychofizycznego pracownika trzeźwości odurzenia środkami narkotycznymi czyli psychotropowymi. Kontrola osobista przeszukanie osoby pracownika jego rzeczy osobistych. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących czasowej niezdolności do pracy. Dopuszczalność przetwarzania danych dotyczących choroby pracownika. Dopuszczalność przetwarzania danych o nałogach pracownika. Obowiązki pracodawcy klauzula rodo 2020 po angielsku administratora w obszarze przetwarzania danych osobowych. Jakie obowiązki wynikające z RODO powinno się uwzględnić w procesach kadrowych?. Weryfikacja podstaw legalności przetwarzania danych przegląd podstaw przetwarzania weryfikacja klauzul zgód przetwarzania. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników. Umowy powierzenia i udostępnianie danych rodo ochrona danych zmiany 2020 osobowych pracowników. Kiedy zbieramy zgody a kiedy nie są potrzebne?. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgoda na założenie imiennego maila służbowego. Zgoda na tabliczkę przy drzwiach. Zgoda na przetwarzanie danych w sprawie wypłaty świadczeń socjalnych. Błędne zapisy w klauzulach informacyjnych. Kim jest odbiorca danych?. Które prawa rzeczywiście przysługują pracownikowi?. Dobrowolność oznacza to obligatoryjność podania danych?. Podstawy ustawowe przetwarzania danych kadrowych. Zabezpieczenie danych kadrowych. Meble zgodne z RODO. Niszczarki zgodne z RODO. Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania danych osobowych?. Kiedy szyfrujemy dane?. Co i kiedy zgłaszamy do PUODO i o czym i kiedy zawiadamiamy osobę której dane dotyczą?. Powierzenie przetwarzania danych. Powierzenie a medycyna pracy. Powierzenie danych w zakresie danych kontaktowych. Powierzenie danych w rekrutacji. Odpowiedzialność pracodawcy administratora za naruszenie artykułów dotyczących ochrony danych osobowych. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Komentarze: 2


noavatar.png
Matylda Tworzysławo 2020-04-18

To naprawdę interesujące, jesteś bardzo wykwalifikowanym blogerem. Dołączałem do Twojego kanału i czekam na poszukiwanie bardziej fantastycznego postu. Również udostępniłem Twoją witrynę w sieciach społecznościowych!

noavatar.png
Dariusz Kała Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych 2020-04-21

Wielka replikacja, jestem zwykłym gościem na stronie internetowej, zachowuję dobrą obsługę, a przez dłuższy czas będzie stałym gościem.